"Mały Gość Niedzielny"

Czas trwania prenumeraty

Minimalny czas trwania prenumeraty 6 wydań. Można oczywiście zaprenumerować czasopismo na dłuższy okres na przykład na 7, 11 czy 20 wydań. Nie trzymamy się sztywnych ram czasowych (półrocze, rok) przy okresie trwania wysyłki powyżej czasu minimalnego.

 

Kiedy można rozpocząć prenumeratę

Prenumeratę „Małego Gościa Niedzielnego" można zacząć w dowolnym momencie roku.

 

Jak zaprenumerować

Wysyłkę prenumeraty rozpoczynamy po zarejestrowaniu wpłaty na naszym koncie, której możemy dokonać za pośrednictwem


Wpłaty prosimy kierować na konto:

WKM „Gość Niedzielny"
ul. Wita Stwosza 11,
40-042 Katowice

Nr konta: 55  1500  1894  1218  9000  6184  0000

 

podając w tytule przelewu: dokładny adres odbiorcy oraz informację, od którego wydania ma rozpocząć się prenumerata (jeżeli nie poda się tej ostatniej informacji, przy wprowadzaniu danych do systemu wysyłkowego, domyślnie przyjmujemy rozpoczęcie prenumeraty od najbliższego możliwego wydania).